Chính sách sử dụng

Nhằm giúp người dùng hiểu rõ về các chính sách, thủ tục, quy định và điều khoản khi sử dụng, tìm hiểu thông tin trên trang web partydecor.vn Chúng tôi đưa ra bản chính sách và điều khoản sử dụng trang web như sau.

Điều khoản và điều kiện sử dụng

Khi sử dụng trang web này có nghĩa là bạn đã chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng mà chúng tôi đưa ra, xin không sử dụng trang web này. Các điều khoản và điều kiện khi sử dụng trang web partydecor.vn bao gồm:

Trách nhiệm về nội dung trên trang web

Các nội dung trên trang web của partydecor.vn chẳng hạn như văn bản, đồ họa, hình ảnh, thông tin thu được từ người cấp giấy phép của partydecor.vn và các tài liệu khác trong trang web partydecor.vn chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin chung nhất về sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.

Về việc sử dụng nội dung

partydecor.vn cho phép bạn xem hoặc tải một bản sao của tài liệu trên trang web partydecor.vn. Các nội dung này chỉ nhằm để phục vụ mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn và đòi hỏi bạn giữ nguyên các thông báo bản quyền nằm ở cuối của tài liệu.

Thông báo “Bản quyền đã được bảo hộ” cùng các thông báo về bản quyền và các quyền sở hữu khác được bao gồm trong nội dung. Bất kỳ quy tắc đặc biệt áp dụng cho việc sử dụng các phần mềm và các mặt hàng nhất định có thể truy cập được trên trang web partydecor.vn có thể nằm trên một vị trí khác trong trang web và được đính kèm các điều khoản và điều kiện này để người dùng tham khảo.

Nội dung của chúng tôi được bảo vệ bởi bản quyền được quản lý bởi pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài. Từ tiêu đề đến nội dung đều thuộc về partydecor.vn hoặc bên cấp giấy phép. Bất kỳ mục đích sử dụng nội dung không được phép của Điều khoản và điều kiện sử dụng của bên chúng tôi là một hành vi vi phạm các Điều khoản và điều kiện cũng như vi phạm bản quyền, nhãn hiệu và các bộ luật khác.

Nội dung và các tính năng có thể thay đổi hoặc chấm dứt mà không cần thông báo bởi partydecor.vn. Tất cả các quyền không được công nhận ở đây đều thuộc về partydecor.vn và bên cấp giấy phép. Nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản và điều kiện nào, quyền sử dụng nội dung của bạn tự động kết thúc và bất kỳ bản sao nội dung mà bạn lấy từ trang web của chúng tôi phải ngay lập tức được tiêu hủy.

Vấn đề bồi thường

Bạn phải đồng ý bảo vệ, bồi thường và đảm bảo partydecor.vn, viên chức, giám đốc, nhân viên, đại lý, bên cấp phép và các nhà cung cấp của chúng tôi không chịu bất cứ tổn hại nào từ các khiếu nại, hành vi hay yêu cầu, trách nhiệm và hòa giải, bao gồm nhưng không giới hạn các chi phí pháp lý và kế toán của các cáo buộc có nguyên nhân là việc vi phạm các Điều khoản và điều kiện của bạn.

Vấn đề quyền hạn

Tất cả các thẩm quyền phân xử bất kỳ tranh chấp hay các vấn đề nào có liên quan đến partydecor.vn đều tuân theo các quy định của pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Các Điều khoản và điều kiện này được chi phối bởi pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam mà không quan tâm đến những xung đột điều luật của pháp luật nước này. Nếu bất kỳ tòa án có thẩm quyền xét xử cho rằng điều khoản của Điều khoản và Điều kiện không hợp lệ, việc vô hiệu của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại của các Điều khoản và Điều kiện và các điều khoản còn lại này sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành. Không từ bỏ bất kỳ các điều khoản và điều kiện này được coi là từ bỏ điều khoản hoặc điều kiện đó hay bất kỳ điều khoản hay điều kiện khác.

Nhằm bảo vệ quyền của chủ sở hữu bản quyền, xét theo từng trường hợp, partydecor.vn duy trì thực hiện chính sách chấm dứt các thuê bao và tài khoản của trang web khi thuê bao và tài khoản ấy vi phạm nhiều lần.

Thỏa thuận chung

Trừ khi được quy định trong một thông báo hợp pháp cụ thể trên trang web của partydecor.vn, các Điều khoản và điều kiện và Chính sách bảo mật của partydecor.vn chính là những nhân tố cấu thành toàn bộ thỏa thuận cho việc sử dụng trang web và nội dung của partydecor.vn giữa bạn và partydecor.vn.

Cảm ơn sự hợp tác của bạn. Chúng tôi hy vọng bạn tìm thấy được những thông tin hữu ích và sử dụng trang web của partydecor.vn một cách thuận tiện. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hoặc nhận xét nào về trang web, bao gồm bất cứ

thông báo về các liên kết không hoạt động, hãy gửi thông tin đến chúng tôi gửi tới: Bộ phận bảo mật của partydecor.vn theo đia chỉ ở cuối trang web hoặc tại trang Liên hệ.

Partydecor.vn:Hotline: 0359.207.123Email: partydecor.vn@gmail.comĐịa chỉ: Tòa nhà 27A3 – khu đô thị Green Star, 234 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội